Đăng ký gói cước 12FV99 Mobifone sử dụng data kèm tiện ích thả ga

Hiện tại, các gói cước 12FV99 MobiFone và chu kỳ khác của gói cước này đều không thể đăng ký mới. Vì vậy, bạn có thể tìm hiểu nhanh các cú pháp đăng ký 4G MobiFone được liệt kê nhanh dưới đây đây

Các gói cước mới cập nhật thay thế Gói cước 12FV99 MobiFone

icon hot new

Gói FM

180.000đ
DATA: 8 GB / ngày
Free cuộc gọi nội mạng <10phút
5 phút/ngày gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV FM gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói NCT105

105.000đ
DATA: 1 GB / ngày
Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV NCT105 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói PT70

70.000đ
DATA: 1 GB / ngày
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV PT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói PT90

90.000đ
DATA: 1.5 GB / ngày
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV PT90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói PT120

120.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: BV PT120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói NA90

90.000đ
DATA: 15 GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV NA90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói NA70

70.000đ
DATA: 10 GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV NA70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói NA120

120.000đ
DATA: 20 GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV NA120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói KC90

90.000đ
DATA: 1 GB / ngày
Miễn phí gọi nội mạng <10 phút
30 phút liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV KC90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói KC120

120.000đ
DATA: 1.5 GB / ngày
Miễn phí gọi nội mạng <10 phút
50 phút liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV KC120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói KC150

150.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Miễn phí gọi nội mạng <10 phút
80 phút liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV KC150 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói D15

15.000đ
DATA: 3 GB / 3 ngày
Hạn: 3 ngày
Soạn: BV D15 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói D30

30.000đ
DATA: 7 GB / 7 ngày
Hạn: 7 ngày
Soạn: BV D30 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói 3ED

30.000đ
DATA: 8 GB / ngày
Free cuộc gọi nội mạng <10 phút
5 phút/ngày gọi ngoại mạng
Hạn: 3 ngày
Soạn: BV 3ED gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói 7ED

70.000đ
DATA: 8 GB / ngày
Free cuộc gọi nội mạng <10 phút
5 phút/ngày gọi ngoại mạng
Hạn: 7 ngày
Soạn: BV 7ED gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Bảng gói cước 4G MobiFone thông dụng

Gói
Giá
Dung lượng
Cú Pháp
CÁC GÓI CƯỚC THÔNG DỤNG

FM
180k/ tháng- 8GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 5 phút / ngày gọi ngoại mạng.
BV FM gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

EM
180k/ tháng- 8GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 5 phút / ngày gọi ngoại mạng.
BV EM gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

PT120
120k/ tháng- 2.0GB/ ngàyBV PT120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

PT90
90k/ tháng- 1.5GB/ ngàyBV PT90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

PT70
70k/ tháng- 1GB/ ngàyBV PT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

NA90
90k/ 30 ngày- 15GBBV NA90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

NA70
70k/ 30 ngày- 10GB
BV NA70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
NA120120k/ 30 ngày- 20GBBV NA120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
NCT105105k/ tháng- 1GB/ ngày
- Free Data vào Youtube.
- Miễn phí 1 tài khoản VIP Nhaccuatui.
BV NCT105 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
CF100100k/ tháng- 5GB
- 200 phút thoại nội mạng.
- 60 phút ngoại mạng.
- 230 tin nhắn
BV CF100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
OF9090k/ tháng- 1GB/ ngày
- 1 tài khoản bản quyền Office 365
BV OF90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC COMBO DATA & THOẠI

KC90
90k/ 30 ngày- 1GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 30 phút gọi ngoại mạng.
BV KC90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

KC120
120k/ 30 ngày- 1.5GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 50 phút gọi ngoại mạng.
BV KC120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
KC150150k/ 30 ngày- 2GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 80 phút gọi ngoại mạng.
BV KC150 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
MC149149k/ 30 ngày- 8 GB
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 80 phút gọi ngoại mạng.
BV MC149 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC NGÀY - TUẦN
3ED30k/ 3 ngày- 8GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút.
- 15 phút gọi ngoại mạng.
BV 3ED gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
7ED70k/ 7 ngày- 8GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút.
- 35 phút gọi ngoại mạng.
BV 7ED gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
15ED150k/ 15 ngày- 8GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút.
- 5 phút/ngày gọi ngoại mạng.
- Nhắn tin nội mạng miễn phí.
BV 15ED gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
3FM540k/ 3 chu kỳ- 8GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút.
- 5 phút/ngày gọi ngoại mạng.
- Nhắn tin nội mạng miễn phí.
BV 3FM gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
D1515k/ 3 ngày- 3GBBV D15 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
D3030k/ 7 ngày- 7GBBV D30 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
D9090k/ 30 ngày- 1GB / ngàyBV D90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC KHÁC
MFY9999k/ 30 ngày- 6.5 GB
- 200" thoại nội mạng.
- 60" thoại ngoại mạng.
BV MFY99 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
MFY199199k/ 30 ngày- 12.5 GB
- 400" thoại nội mạng.
- 120" thoại ngoại mạng.
BV MFY199 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
C290
290k/ tháng- 6GB/ ngày
- Free Gọi nội mạng < 10'
- 290' gọi liên mạng
BV C290 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC TIKTOK, YOUTUBE, CLIPTV...
TT80
80k/ tháng- 3GB
- Free Data truy cập TikTok
BV TT80 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
YC30
99k/ tháng- 3GB
- Free Data truy cập Youtube
BV YC30 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
HDY
100k/ tháng- 3GB
- Free Data truy cập Youtube
BV HDY gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI NHIỀU KỲ THƯỜNG SỬ DỤNG (x30 ngày)
6HD120600k/ 7 kỳ- 12GB/ 30 ngày x 7 chu kỳBV 6HD120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12HD200N2.000k/ 360 ngày- 3GB/ ngàyBV 12HD200N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12HD300N3.000k/ 360 ngày- 4GB/ ngàyBV 12HD300N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC PT70 CHU KỲ DÀI (x30 ngày)
540k / 3 kỳ- 1GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 30 phút gọi ngoại mạng.
BV 6KC90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
3NCT105315k / 3 kỳ- 1GB
- Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui
BV 3NCT105 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
6NCT105630k / 6 kỳ- 1GB
- Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui
BV 6NCT105 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC PT70 CHU KỲ DÀI (x30 ngày)
3PT70210k / 3 chu kỳ- 1GB / ngàyBV 3PT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
6PT70420k / 6 chu kỳ- 1GB / ngàyBV 6PT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12PT70840k / 12 chu kỳ- 1GB / ngàyBV 12PT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC PT90 CHU KỲ DÀI (x30 ngày)
3PT90270k / 3 chu kỳ- 1.5GB / ngàyBV 3PT90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
6PT90540k / 6 chu kỳ- 1.5GB / ngàyBV 6PT90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12PT901.080k / 12 chu kỳ- 1.5GB / ngàyBV 12PT90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC PT120 CHU KỲ DÀI (x30 ngày)
3PT120360k / 3 chu kỳ- 2 GB / ngàyBV 3PT120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
6PT120720k / 6 chu kỳ- 2 GB / ngàyBV 6PT120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12PT1201.440k / 12 chu kỳ- 2 GB / ngàyBV 12PT120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC KC90 CHU KỲ DÀI (x30 ngày)
3KC90270k / 3 kỳ- 1GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 30 phút gọi ngoại mạng.
BV 3KC90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
6KC90540k / 6 kỳ- 1GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 30 phút gọi ngoại mạng.
BV 6KC90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12KC901.080k / 12 kỳ- 1GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 30 phút gọi ngoại mạng.
BV 12KC90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC KC120 CHU KỲ DÀI (x30 ngày)
3KC120360k / 3 kỳ- 1.5GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 50 phút gọi ngoại mạng.
BV 3KC120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
6KC120720k / 6 kỳ- 1.5GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 50 phút gọi ngoại mạng.
BV 6KC120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12KC1201.440k / 12 kỳ- 1.5GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 50 phút gọi ngoại mạng.
BV 12KC120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC KC150 CHU KỲ DÀI (x30 ngày)
3KC150450k / 3 kỳ- 2GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 80 phút gọi ngoại mạng.
BV 3KC150 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
6KC150900k / 6 kỳ- 2GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 80 phút gọi ngoại mạng.
BV 6KC150 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12KC1501.800k / 12 kỳ- 2GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 80 phút gọi ngoại mạng.
BV 12KC150 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC AG90 CHU KỲ DÀI (x30 ngày)
3AG90270k / 3 kỳ- 1GBBV 3AG90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
6AG90540k / 6 kỳ- 1GBBV 6AG90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12AG901.080k / 12 kỳ- 1GBBV 12AG90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC THOẠI MOBIFONE
8E40k/ tháng- 1.500" gọi nội mạng.
- 1.500 SMS nhắn tin nội mạng
BV 8E gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
T5959k/ tháng- 1000' gọi nội mạng
- 20' gọi liên mạng
- 60 SMS trong nước
BV T59 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
K9090k/ tháng- Free gọi nội mạng <10'
- 90' gọi liên mạng.
BV K90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
 Nhu cầu sử dụng data trên di động để hỗ trợ công việc, học tập và giải trí đã tiêu tốn của thuê bao khoản phí không nhỏ. Nhằm hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ thoải mái hơn song vẫn tiết kiệm được nhiều chi phí, nhà mạng đã triển khai hàng loạt các gói cước FV99 Mobifone cả chu kỳ ngắn và dài. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn gói cước 12FV99 Mobifone, gói data chu kỳ dài này được đăng ký với cú pháp: BV 12FV99 gửi 9084. Ưu đãi gói 12FV99 đem lại cho người dùng 1 năm sử dụng internet tốc độ cao với mức phí bình quân mỗi tháng chỉ 99.000đ.

Gói cước 12FV99 Mobifone được triển khai tại khu vực 2, nhằm hỗ trợ những khách hàng thường xuyên khám phá các tiện ích internet và giải trí tại ứng dụng FPT Play. Với dung lượng tốc độ cao được tặng 2GB mỗi ngày và cơ hội sử dụng data miễn phí khi dùng hết ưu đãi, quý khách sẽ luôn tự tin mỗi khi có nhu cầu kết nối. Ưu đãi lớn kèm chi phí rẻ đã khiến gói cước 4G này nhận được sự quan tâm lựa chọn của khá đông đảo người dùng. Mời các bạn cùng theo dõi thông tin chi tiết về gói ưu đãi data chu kỳ dài này ngay dưới đây nhé!

Đăng ký gói cước 12FV99 Mobifone sử dụng data kèm tiện ích thả ga
Đăng ký gói cước 12FV99 Mobifone sử dụng data kèm tiện ích thả ga

Chi tiết về gói cước FV99 Mobifone chu kỳ dài 12 tháng

[table “135” not found /]
 • Tên gói: 12FV99 Mobifone.
 • Thời gian triển khai:  Từ ngày 16/8/2020. Chương trình khuyến mãi vẫn đang triển khai, chưa có thông tin kết thúc.
 • Phạm vi áp dụng: Tại khu vực 2 Mobifone (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đối tượng tham gia ưu đãi: Thuê bao di động Mobifone đăng ký hòa mạng mới từ ngày 1/8/2020 và thuê bao đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh được hệ thống gửi tin nhắn mời tham gia ưu đãi gói cước 12FV99 Mobifone.

 • Giá gói: 1.188.000đ, phí này sẽ được trừ vào tài khoản chính của thuê bao trả trước hoặc cộng vào hóa đơn cước hằng tháng của thuê bao trả sau.
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng (360 ngày), kể từ ngày thuê bao đăng ký thành công gói cước.
 • Cách đăng ký gói cước 12FV99 Mobifone: Đáp ứng đủ các điều kiện tham gia ưu đãi, để đăng ký gói, quý khách hãy gửi tin nhắn chính xác theo cú pháp:

BV 12FV99 gửi 9084

Lưu ý: Tại thời điểm kích hoạt gói cước, thuê bao không sử dụng bất kỳ gói data nào khác của Mobifone và số dư trong tài khoản chính của thuê bao trả trước phải đủ hoặc nhiều hơn 1.188.000đ.

Nội dung ưu đãi gói cước 12FV99 Mobifone và những lưu ý khi sử dụng

Đăng ký gói cước 12FV99 Mobifone thành công, quý khách sẽ có 1 năm sử dụng internet tốc độ cao thoải mái và giải trí thả ga với ưu đãi hấp dẫn. Sở hữu gói cước 12FV99 Mobifone, quý khách sẽ được đồng hành cùng ưu đãi hấp dẫn sau:

 • Mỗi ngày, cộng 1GB data tốc độ cao, cộng liên tiếp 360 ngày để thuê bao khám phá các tiện ích internet theo nhu cầu, tổng cộng 360GB.
 • Khi dùng hết ưu đãi  1GB tốc độ cao mỗi ngày, thuê bao được kết nối internet miễn phí ở tốc độ  thường (2Mbps). Ở tốc độ này, nhu cầu xem video, lướt web của thuê bao vẫn được đáp ứng tốt…).
 • Miễn phí  hoàn toàn dung lượng tốc độ cao 3G/4G Mobifone khi thuê bao truy cập tiện ích FPT Play, website https://fptplay, với nhiều nội dung giải trí hấp dẫn.
 • Tặng tiếp 1 tài khoản xem gói Hộ gia đình Vip trên FPT Play, thuê bao được đăng nhập và xem cùng lúc trên trên 5 thiết bị.
 • Tặng thêm 3GB tốc độ cao mỗi tháng để thuê bao sử dụng tiện ích Viber.
icon hot new

Gói FV99

99.000đ
DATA: 2GB/ngày
Miễn phí 1 tài khoản FPT Play
Miễn cước dùng Viber 3GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV FV99 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Các cú pháp cần nhớ khi sử dụng gói cước

 • Chỉ với 1 lần đăng kỳ thành công, gói cước 12FV99 Mobifone sẽ đem lại cho bạn 360 ngày sử dụng dịch vụ data thả ga mà không phải bận tâm gia hạn gói hàng tháng.
 • Gói 4G chu kỳ dài này cũng có tính năng tự gia hạn sau mỗi chu kỳ 360 ngày. Nếu không có nhu cầu sử dụng tiếp ở chu kỳ tiếp theo, quý khách hãy dùng cú pháp: KGH gửi 999.
 • Trong quá trình sử dụng, để cân đối ưu đãi và tránh lãng phí, quý khách nên thường xuyên kiểm tra dung lượng tốc độc cao còn lại của mỗi ngày với cú pháp: KT ALL gửi 999.
 • Không còn nhu cầu sử dụng gói cước 12FV99 nữa, muốn hủy gói, hãy soạn: HUY 12FV99 gửi 999

Chúc quý khách có một năm sử dụng internet tốc độ cao, liên lạc thoải mái và giải trí không giới hạn cùng gói cước 12FV99 Mobifone. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công!