Đăng ký gói cước K90 MobiFone – Gọi thả ga chỉ 90.000đ

Hiện tại, các gói cước K90 MobiFone và chu kỳ khác của gói cước này đều không thể đăng ký mới. Vì vậy, bạn có thể tìm hiểu nhanh các cú pháp đăng ký 4G MobiFone được liệt kê nhanh dưới đây đây

Các gói cước mới cập nhật thay thế Gói cước K90 MobiFone

icon hot new

Gói FM

180.000đ
DATA: 8 GB / ngày
Free cuộc gọi nội mạng <10phút
5 phút/ngày gọi ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV FM gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói NCT105

105.000đ
DATA: 1 GB / ngày
Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV NCT105 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói PT70

70.000đ
DATA: 1 GB / ngày
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV PT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói PT90

90.000đ
DATA: 1.5 GB / ngày
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV PT90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói PT120

120.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Hạn: 3 chu kỳ
Soạn: BV PT120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói NA90

90.000đ
DATA: 15 GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV NA90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói NA70

70.000đ
DATA: 10 GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV NA70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói NA120

120.000đ
DATA: 20 GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV NA120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói KC90

90.000đ
DATA: 1 GB / ngày
Miễn phí gọi nội mạng <10 phút
30 phút liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV KC90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói KC120

120.000đ
DATA: 1.5 GB / ngày
Miễn phí gọi nội mạng <10 phút
50 phút liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV KC120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói KC150

150.000đ
DATA: 2 GB / ngày
Miễn phí gọi nội mạng <10 phút
80 phút liên mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV KC150 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói D15

15.000đ
DATA: 3 GB / 3 ngày
Hạn: 3 ngày
Soạn: BV D15 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Gói D30

30.000đ
DATA: 7 GB / 7 ngày
Hạn: 7 ngày
Soạn: BV D30 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói 3ED

30.000đ
DATA: 8 GB / ngày
Free cuộc gọi nội mạng <10 phút
5 phút/ngày gọi ngoại mạng
Hạn: 3 ngày
Soạn: BV 3ED gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

icon hot new

Gói 7ED

70.000đ
DATA: 8 GB / ngày
Free cuộc gọi nội mạng <10 phút
5 phút/ngày gọi ngoại mạng
Hạn: 7 ngày
Soạn: BV 7ED gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết

Bảng gói cước 4G MobiFone thông dụng

Gói
Giá
Dung lượng
Cú Pháp
CÁC GÓI CƯỚC THÔNG DỤNG

FM
180k/ tháng- 8GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 5 phút / ngày gọi ngoại mạng.
BV FM gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

EM
180k/ tháng- 8GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 5 phút / ngày gọi ngoại mạng.
BV EM gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

PT120
120k/ tháng- 2.0GB/ ngàyBV PT120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

PT90
90k/ tháng- 1.5GB/ ngàyBV PT90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

PT70
70k/ tháng- 1GB/ ngàyBV PT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

NA90
90k/ 30 ngày- 15GBBV NA90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

NA70
70k/ 30 ngày- 10GB
BV NA70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
NA120120k/ 30 ngày- 20GBBV NA120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
NCT105105k/ tháng- 1GB/ ngày
- Free Data vào Youtube.
- Miễn phí 1 tài khoản VIP Nhaccuatui.
BV NCT105 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
CF100100k/ tháng- 5GB
- 200 phút thoại nội mạng.
- 60 phút ngoại mạng.
- 230 tin nhắn
BV CF100 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
OF9090k/ tháng- 1GB/ ngày
- 1 tài khoản bản quyền Office 365
BV OF90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC COMBO DATA & THOẠI

KC90
90k/ 30 ngày- 1GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 30 phút gọi ngoại mạng.
BV KC90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 

KC120
120k/ 30 ngày- 1.5GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 50 phút gọi ngoại mạng.
BV KC120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
KC150150k/ 30 ngày- 2GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 80 phút gọi ngoại mạng.
BV KC150 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
MC149149k/ 30 ngày- 8 GB
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 80 phút gọi ngoại mạng.
BV MC149 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC NGÀY - TUẦN
3ED30k/ 3 ngày- 8GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút.
- 15 phút gọi ngoại mạng.
BV 3ED gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
7ED70k/ 7 ngày- 8GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút.
- 35 phút gọi ngoại mạng.
BV 7ED gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
15ED150k/ 15 ngày- 8GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút.
- 5 phút/ngày gọi ngoại mạng.
- Nhắn tin nội mạng miễn phí.
BV 15ED gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
3FM540k/ 3 chu kỳ- 8GB/ ngày
- Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút.
- 5 phút/ngày gọi ngoại mạng.
- Nhắn tin nội mạng miễn phí.
BV 3FM gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
D1515k/ 3 ngày- 3GBBV D15 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
D3030k/ 7 ngày- 7GBBV D30 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
D9090k/ 30 ngày- 1GB / ngàyBV D90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC KHÁC
MFY9999k/ 30 ngày- 6.5 GB
- 200" thoại nội mạng.
- 60" thoại ngoại mạng.
BV MFY99 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
MFY199199k/ 30 ngày- 12.5 GB
- 400" thoại nội mạng.
- 120" thoại ngoại mạng.
BV MFY199 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
C290
290k/ tháng- 6GB/ ngày
- Free Gọi nội mạng < 10'
- 290' gọi liên mạng
BV C290 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC TIKTOK, YOUTUBE, CLIPTV...
TT80
80k/ tháng- 3GB
- Free Data truy cập TikTok
BV TT80 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
YC30
99k/ tháng- 3GB
- Free Data truy cập Youtube
BV YC30 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
HDY
100k/ tháng- 3GB
- Free Data truy cập Youtube
BV HDY gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI NHIỀU KỲ THƯỜNG SỬ DỤNG (x30 ngày)
6HD120600k/ 7 kỳ- 12GB/ 30 ngày x 7 chu kỳBV 6HD120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12HD200N2.000k/ 360 ngày- 3GB/ ngàyBV 12HD200N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12HD300N3.000k/ 360 ngày- 4GB/ ngàyBV 12HD300N gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC PT70 CHU KỲ DÀI (x30 ngày)
540k / 3 kỳ- 1GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 30 phút gọi ngoại mạng.
BV 6KC90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
3NCT105315k / 3 kỳ- 1GB
- Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui
BV 3NCT105 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
6NCT105630k / 6 kỳ- 1GB
- Free Data truy cập Youtube, Nhaccuatui
BV 6NCT105 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC PT70 CHU KỲ DÀI (x30 ngày)
3PT70210k / 3 chu kỳ- 1GB / ngàyBV 3PT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
6PT70420k / 6 chu kỳ- 1GB / ngàyBV 6PT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12PT70840k / 12 chu kỳ- 1GB / ngàyBV 12PT70 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC PT90 CHU KỲ DÀI (x30 ngày)
3PT90270k / 3 chu kỳ- 1.5GB / ngàyBV 3PT90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
6PT90540k / 6 chu kỳ- 1.5GB / ngàyBV 6PT90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12PT901.080k / 12 chu kỳ- 1.5GB / ngàyBV 12PT90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC PT120 CHU KỲ DÀI (x30 ngày)
3PT120360k / 3 chu kỳ- 2 GB / ngàyBV 3PT120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
6PT120720k / 6 chu kỳ- 2 GB / ngàyBV 6PT120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12PT1201.440k / 12 chu kỳ- 2 GB / ngàyBV 12PT120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC KC90 CHU KỲ DÀI (x30 ngày)
3KC90270k / 3 kỳ- 1GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 30 phút gọi ngoại mạng.
BV 3KC90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
6KC90540k / 6 kỳ- 1GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 30 phút gọi ngoại mạng.
BV 6KC90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12KC901.080k / 12 kỳ- 1GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 30 phút gọi ngoại mạng.
BV 12KC90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC KC120 CHU KỲ DÀI (x30 ngày)
3KC120360k / 3 kỳ- 1.5GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 50 phút gọi ngoại mạng.
BV 3KC120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
6KC120720k / 6 kỳ- 1.5GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 50 phút gọi ngoại mạng.
BV 6KC120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12KC1201.440k / 12 kỳ- 1.5GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 50 phút gọi ngoại mạng.
BV 12KC120 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC KC150 CHU KỲ DÀI (x30 ngày)
3KC150450k / 3 kỳ- 2GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 80 phút gọi ngoại mạng.
BV 3KC150 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
6KC150900k / 6 kỳ- 2GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 80 phút gọi ngoại mạng.
BV 6KC150 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12KC1501.800k / 12 kỳ- 2GB/ ngày
- Gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút.
- 80 phút gọi ngoại mạng.
BV 12KC150 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC AG90 CHU KỲ DÀI (x30 ngày)
3AG90270k / 3 kỳ- 1GBBV 3AG90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
6AG90540k / 6 kỳ- 1GBBV 6AG90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
12AG901.080k / 12 kỳ- 1GBBV 12AG90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
GÓI CƯỚC THOẠI MOBIFONE
8E40k/ tháng- 1.500" gọi nội mạng.
- 1.500 SMS nhắn tin nội mạng
BV 8E gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
T5959k/ tháng- 1000' gọi nội mạng
- 20' gọi liên mạng
- 60 SMS trong nước
BV T59 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
K9090k/ tháng- Free gọi nội mạng <10'
- 90' gọi liên mạng.
BV K90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ 
 Để đăng ký gói cước K90 MobiFone chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp: BV K90 gửi 9084. Với phí kích hoạt gói chỉ 90.000đ, bạn đã có thể an tâm cả tháng thoải mái thực hiện những cuộc gọi di động miễn phí đến các thuê bao trong cũng như ngoài mạng Mobifone.

Tên Gói Cước
GÓI CƯỚC K90 MOBIFONE
Mã Gói
K90
Giá cước
90.000đ
Cú pháp đăng ký
BV K90 gửi 9084
Thoại nội mạng
Miễn phí cuộc gọi Mobi <10"
Thoại ngoại mạng
90" thoại ngoại mạng
Chu kỳ
30 ngày
 ĐĂNG KÝ 

Ưu đãi cực lớn từ gói cước K90 Mobifone được rất đông đảo khách hàng có nhu cầu gọi cao ủng hộ. Với giá gói cước chỉ mất có 90.000đ mỗi tháng, gói cước ưu đãi này của Mobifone nhận được sự quan tâm của khách hàng không chỉ từ khuyến mãi miễn phí gọi nội mạng mà còn từ ưu đãi tặng 90 phút thoại ngoại mạng của gói cước. Tuy nhiên gói cước chỉ được triển khai đến những khách hàng thuộc danh sách khuyến mãi. Bạn có thể tham khảo thông tin từ bài viết để tham gia đăng ký sử dụng khi đáp ứng đủ các điều kiện nhé!

Hướng dẫn cách đăng ký gói cước K90 MobiFone chỉ với 90.000đ mỗi tháng
Hướng dẫn cách đăng ký gói cước K90 MobiFone chỉ với 90.000đ mỗi tháng

Thông tin gói cước K90 MobiFone

icon hot new

Gói K90

90.000đ
Miễn phí cuộc gọi Mobi <10"
90" thoại ngoại mạng
Hạn: 30 ngày
Soạn: BV K90 gửi 9084
 ĐĂNG KÝ Chi tiết
 • Tên gói cước: K90
 • Thời gian khuyến mãi: Bắt đầu triển khai từ 24/3/2018.
 • Phạm vi áp dụng ưu đãi: Toàn quốc.

Đối tượng đăng ký gói cước K90 MobiFone

Gói K90 MobiFone là một trong những gói cước gọi nội mạng Mobifone hay gói cước gọi ngoại mạng MobiFone nhận được nhiều ưu đãi nhất của nhà mạng. Chính vì vậy, gói cước này của MobiFone luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều người dùng hiện nay:

 • Thông thường các thuê bao đều có khả năng đăng ký gói cước này, chỉ cần soạn tin: BV K90 gửi 9084.
 • Đảm bảo tài khoản chính lớn hơn 90.000đ để đăng ký gói cước.
 • Chương trình chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước và ưu tiên cho thuê bao nào có chu kỳ cước tháng trước ít hơn 90.000đ đều có thể tham gia đăng ký gói cước ưu đãi này.
 • Là thuê bao trong danh sách khuyến mãi gói cước của Mobifone.
 • Những thuê bao được nhà mạng gửi tin nhắn mời tham gia ưu đãi gói cước K90 Mobifone.
 • Để biết bạn có được tham gia ưu đãi gói cước K90 hay không hãy trực tiếp gọi về tổng đài 9090 Mobifone nhờ hổ trợ hoặc gửi tin nhắn theo cú pháp: BV K90 gửi 9084.

Cách kích hoạt gói K90 Mobifone thành công và ưu đãi nhận được

Nếu bạn đủ điều kiện tham gia gói K90 Mobifone, hãy kích hoạt gói bằng cách nhắn tin theo cú pháp sau:

BV K90 gửi 9084

 • Phí kích hoạt: 90.000đ (Hệ thống sẽ trừ ngay vào tài khoản chính của thuê bao).
 • Chu kỳ sử dụng: 30 ngày (từ thời điểm đăng ký thành công).

Khi được thông báo gói cước đã đăng ký thành công, bạn cần khởi động lại thiết bị rồi hãy sử dụng nhé!

Sau khi đăng ký thành công gói cước, bạn sẽ nhận được: Khuyến mãi thoại nội mạng: Miễn phí tất cả những cuộc gọi có thời lượng dưới 10 phút và khuyến mãi thoại ngoài mạng: Miễn phí 90 phút gọi trong nước.

Những điều cần biết khi sử dụng gói cước Mobifone

 • Ưu đãi miễn phí chỉ được áp dụng cho những cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. Nếu bạn sơ ý thực hiện cuộc gọi quá 10 phút, hệ thống sẽ tính cước phí toàn bộ cuộc gọi theo giá thông thường. Bạn hãy lưu ý điều này!
 • Hệ thống sẽ tính phí cuộc gọi theo quy định hiện hành nếu hết ưu đãi thoại ngoại mạng, thuê bao vẫn tiếp tục gọi.
 • Gói cước K90 Mobifone có tính năng tự động gia hạn khi hết chu kỳ. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng tiếp ở chu kỳ sau phải đảm bảo số dư trong tài khoản bằng hoặc lớn hơn giá gói cước tại thời điểm gia hạn.
 • Không còn nhu cầu sử dụng, soạn cú pháp HUY K90 gửi 999 để hủy gói.
 • Muốn theo dõi ưu đãi của gói trong quá trình sử dụng, soạn cú pháp: KT K90 gửi 999.

Bạn có thể yên tâm thoải mái thực hiện những cuộc trò chuyện dài hay chia xẻ cùng với người thân, bạn bè trong cũng như ngoài mạng khi đăng ký thành công gói cước K90 Mobifone. Ưu đãi gói cước sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều chi phí thoại hàng tháng đấy. Ngoài gói cước K90 MobiFone, bạn có thể tham khảo đăng ký gói cước T59 MobiFone, gói C120 MobiFone hay gói C90N mobiFone như sau:

Tên Gói
Giá
Đăng Ký
Ưu Đãi
Cú Pháp
C120120.000đ
 ĐĂNG KÝ 
- 180GB Data (Tối đa 6 GB / ngày)
- Gọi nội mạng miễn phí <20'
- 50 phút liên mạng
BV C120 gửi 9084
C190190.000đ
 ĐĂNG KÝ 
- 60GB Data
- Gọi nội mạng miễn phí <10'
- 100 phút liên mạng
BV C190 gửi 9084
T5959.000đ
 ĐĂNG KÝ 
- 1000 phút thoại nội mạng
- 30 phút liên mạng
- 60 SMS trong nước
BV T59 gửi 9084
K9090.000đ
 ĐĂNG KÝ 
- Free nội mạng dưới 10 phút
- 100 phút liên mạng
BV K90 gửi 9084

Tham khảo các gói 4G Mobifone khác

[table “214” not found /]

Chúc bạn đăng ký gói K90 Mobifone thành công và sử dụng hiệu quả ưu đãi từ gói cước!